OBS!!

 

Den envisa coronan tvingar oss åter att flytta Stallshowen.

Nytt datum är den 4 april 2022!!

Se info om köpta biljetter m.m. HÄR

 

 

 

 

 

 

 HISTORIK OCH BAKGRUND

 

 

1939 engagerades skådespelaren Arthur Fischer till Odeonteatern vid Brunkebergstorg. I sin loge satt han tillsammans med kollegorna Åke Grönberg och Werner Ohlson. Åke Grönberg, den filuren, hade anordnat en utställning av kondomer i logen och tog entré av den manliga delen på teatern. Då alla aktriser var vansinnigt nyfikna fick dom mot en högre entré tillgång till "utställningen."

 

 

 Odeonteatern och Restaurant Gillet vid Brunkebergstorg.


Arthur Fischer fick då ett hugskott och startade en parodi på ordenssällskap vilket han kallade "Brunstorden Siva". Han hade en tavla pressad i relief föreställande skyddshelgonet Siva. Nar man kom in I logen måste man buga för henne och säga ordet "brunst"


Arthur Fischer

 

Då restaurang Gillet låg oroväckande nära teatern gick man ofta dit efter föreställningen. En kväll passerade skådespelaren Gunnar Ekwall, engagerad på Casino, och blev snabbt invald i denna illustra samling. Man införde en "böteslag" med regler och böter som samlades i en hink. Reglerna var hårda så alla bevakade alla. Svor man, missade entré eller replik fick man böta. Råkade man "släppa väder" var avgiftens storlek beroende på "färg och ton".

 


 

 
Dessa böter använde man till gemensam förtäring när man gick till krogen bärande böteshinken. 1939 var bötessumman 178:90! Då hinken var fylld av småslantar fick den arma servitören sitta och räkna i evighet. Oftast var böterna så rikliga att många hade "svårigheter "dagen efter. Så småningom valde man in ytterligare teaterkollegor liksom "bjudvilliga supportrar" bland andra Arne Keyser, Sven Borggren, homeopat och Harry Thålner, möbelhandlare.

1939 på hösten engagerades Gideon Wahlberg till Odeonteatern. Man skulle spela hans "Don Juan i 7:an" och Gidde skulle både spela och regissera. Han valdes snabbt in i "Brunstorden".

1940 på nyåret utökades sällskapet med revyförfattare, skådespelare, kapellmästare m.fl. från olika revyteatrar i Stockholm. Där finner man bl.a. Einar Molin och Charles Henry (båda revyförfattare), Skådespelarna Ludde Juberg och Carl Harald (som även var inspicient), Axel Cederholm  (Vasateaterns kamrer under Lundholms tid) samt Kapellmästarna Coco Lagerkrantz, Herbert Wahlberg och Olle Lindholm.

 

 

Gideon Wahlberg och Ludde Juberg


1941 träffades alla Brunstordens medlemmar vid ett tillfälle på Stallmästaregården. Då kom förslag att man skulle ha "nattinéer" för att få in lite slantar! Einar Molin begärde ordet och föreslog att man skulle byta namn till Stallbröderna i så fall, eftersom Brunstorden inte var ett speciellt passande namn i officiella sammanhang.

Förslaget buades först ner, bl.annat av Uddo Funck som var rädd att "det då skulle bli ett nytt jävla TSO". Det skulle han inte sagt för då for Ludde Juberg upp och skällde ut honom efter noter. Efter mycket snack hit och dit enades man till slut och stödde Einar Molins förslag.

Gideon Wahlberg, som några år tidigare startat Thalias vänner i Norrköping och hade ordenserfarenhet, åtog sig att tillsammans med Einar Molin och Charles Henry forma om Brunstorden Siva till Sällskapet Stallbröderna. De skrev ritualer och grader. Detta år fanns det bara tre grader. De övriga graderna har tillkommit alltefter under åren. Sällskapet utökades under denna tid med bl.a. Egon Larsson, Åke Jensen, Nappe Leon och Georg Book. Totalt var man nu 24 medlemmar.

1942 den 6 november startades sällskapet under organiserade former - utan böter. Man valde denna dag in Gösta Bernhard och Holger Höglund från Casino som snabbt kom in i skötseln av Sällskapet.

När man 1943 hade sitt första årsmöte den 12 december på restaurang Bella Venezia kunde man räkna in 62 närvarande fålar. Totala omsättningen verksamhetsåret 1942/43 var enl. protokollet 1.383:08 kronor! Vid detta årsmöte bildades Brödrafonden med resterande kapital som fanns kvar i böteshinken.

1944 kom för första gången Sällskapets Stadgar och Ordningsregler i tryck lagom till 5-årsjubileet. Man fastslog att Sällskapet nu vilade på en fast grund och uppmanande alla att kämpa för framtiden! "Sällskapet blir vad Du själv gör det till"

1946-47 hoppar vi över då det var dåliga år med sprit och annat elände på Tattershall.

1948 styrdes sällskapet upp och man hade för första gången en vårfest med damer.

 

Man hade i åtskilliga år diskuterat anordnandet av "Nattinéer". Förslaget hade alltid fallit på grund av lokalsvårigheter mm. Men detta år 1949 lyckades man!

 

 

 Kungsgatan i kvällsljus. biografen Rigoletto till vänster.

 


Första nattinén blev till på biografen Rigoletto den 5 februari. Succén var enorm så man gjorde en till på biografen Rival. Dessutom anordnade man en idrottsfest på Zinkensdamms idrottsplats. Öv. Skattjunkaren föreslog att man skulle köpa premieobligationer för inkomsterna. Detta bordlades. Underligt nog kom samma förslag upp på årsmötet 1978 - 29 år senare! Detta år strök man många ointresserade och betalningsovilliga fålar.

1954 tillskrev man stiftelsen Svenska flaggan och bad om en fana. 19 år senare, den 6 juni 1973, överräckte kung Gustav VI Adolf den till Jarl Kulle, Lars Berghagen och Einar Lindgren som representerade Sällskapet. Detta blev den sista fana som kungen utdelade. Han avled månaderna efter

 

 


1959 var det dags för Ingemar Johansson att i USA kämpa om VM-titeln i boxning. Sveriges radio beslöt att inte sända matchen i radio då den började mitt i natten. Då fick fålarna Lars-Owe Carlberg och Bo Löfberg en idé som skulle bli en stor framgång. Med klartecken från stallbrodern Olle Franzén på Philips ordnade man med en sändning över Radio Luxemburg. Stallbröderna arrangerade en 2 timmar lång "radionattiné med massor av kända artister innan matchen startade.

 

 


Vi fick ett rejält bidrag från Philips för detta, 18.000:- kronor som blev grundplåten till stipendieverksamhet. Detta år kunde vi se våra första stipendiater, blivande skådespelaren Karl Gustaf Gustafsson 1.500:- och filmfotografen Jan Lindeström 1.000:-. Stora pengar på den tiden!

1960 den 25 april såg Adolf Jahr till att vi fick en plats i historieboken genom att ta upp en häst via Hotell Knausts berömda trappa i Sundsvall. Hela svenska pressen dokumenterade. Vi genomförde ett stort jippo tillsammans med Linjeflyg. Detta år bildades Understödsstiftelsen. Med det växande kapitalet kunde vi nu, mer och mer, nå våra syften. Trots all vår lekfullhet och glada upptåg har vi kunnat ge ett handtag här och där.

Eller som Einar Molin så fint uttryckte sig: "Grabbar- ni utövar vad man kallar PRAKTISK KRISTENDOM.

Sällskapet får enligt statuterna endast ha 350 medlemmar. Sällskapet har från starten 1939 tills idag 2021 haft 934 bröder som passerat våra rullor. Alla som vi minns med glädje och som vi ännu saknar. Vi är idag 2021, 302 medlemmar, så trofastheten har varit stor inom Stallbröderna. Dessutom har Understödsstiftelsens kapital ökat till över miljonen vilket ger oss möjlighet att utdela flera stipendier till ungdomar inom nöjesbranschen.

Självfallet har mycket roligt hänt genom åren, detta är bara en liten bit av Stallbrödernas långa och innehållsrika historia.

 

Stallbrödernas medlemsmatrikel från starten till idag är samtidigt en förteckning över nära nog hela den svenska, manliga, nöjeseliten under de gångna decennierna. Här följer ett litet axplock bland idel kända underhållare, musiker, skådespelare m.m. som är eller har varit fålar i Sällskapet, för enkelhetens skull nämnda i bokstavsordning:

 

Hans Alfredson, Stikkan Andersson, Sten Ardenstam, Leif Asp, Peter Asplund, Björn Barlach, Stig Bergendorff, Lars Berghagen, Anders Berglund, Gösta Bernhard, Rolf Björling, Lars-Gunnar Björklund, Tomas Bolme, Harry Brandelius, Simon Brehm, Johannes Brost, Anders Burman, Anders Börje, Gus Dahlström, Tage Danielsson, Arne Domnerus, Per Eggers, Lars Ekborg, Anders Ekdahl, John Elfström, Ulf Elfving, Bertil Englund, Lauritz Falk, Peter Flack, Claes ”Clabbe” af Geijerstam, Bruno Glennmark, Rune ”Gnesta-Kalle” Gnestadius, Per Grundén, Stig Grybe, Åke Grönberg, Rune Gustafsson, Bengt Hallberg, John Houdi, Jonas Hallberg, Janne Halldoff, Thomas Hanzon, John Harryson, Richard Herrey, Douglas Håge, Tjadden Hällström, Magnus Härenstam, Holger Höglund, Tompa Jahn, Adolf Jahr, Anders Jalkéus, Claes Janson, Philip Jers, Hans Josefsson, Ludde Juberg, Lennart Jähkel, Peter Jöback, Ingvar Kjellson, Gösta Krantz, Leif Kronlund, Jarl Kulle, Arne Källerud, Nils Landgren, Pekka Langer, Bosse Larsson, Torsten Lilliecrona, Gunnar Knas Lindkvist, Carl-Gustaf Lindstedt, Martin Ljung, Jan Lundgren, Lars Lönndahl, Jan Malmsjö, Sune Mangs, Charlie Norman, Stig Olin, Andreas T Olsson, Bosse Parnevik, Gösta Prüzelius, Stefan Sauk, Janne Schaffer, Mille Schmidt, Gustaf Sjökvist, Björn Skifs, Thore Skogman, Niklas Strömstedt, Åke Söderblom, Olof Thunberg, Björn Ulvaeus, Jojje Wadenius, Sune Waldimir, Bengt-Arne Wallin, Hans Wallman, Bert-Åke Varg, Arne Weise, Robert Wells, Göte Wilhelmson, Lasse Åberg, Curt Minimal Åström, Rune Öfwerman, Marcus Österdahl, Arhur Österwall.

 


Copyright © 2011 Sällskapet stallbröderna - powered by C2MS